Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes:


¿Quén somos?

A AGAFIME está constituida por profesionais relacionados co ámbito da física médica.

¿Qué facemos?

Os obxectivos da asociación son fundamentalmente os seguintes:
  • Prestar axuda aos asociados nos problemas científicos e profesionais que poidan presentarse.
  • Fomentar e manter a unión, coñecemento e asistencia entre os asociados.
  • Organizar Cursos, Congresos, Coloquios e calquera actividade de natureza análoga sobre temas que afecten aos aspectos científicos e técnicos relacionados coa Física Médica e a Protección Radiolóxica.
  • Establecer grupos de traballo para a realización de tarefas sobre temas de carácter científico, profesional e docente relacionados coa Física Médica e a Protección Radiolóxica.
  • Cooperar con centros Hospitalarios, de Investigación, Ensino e calquera outros relacionados coa Física Médica e a Protección Radiolóxica.
  • Divulgar mediante publicacións, periódicos memorias científicas e notas técnicas, os diversos aspectos da Física Médica e a Protección Radiolóxica.
  • Facilitar asesoramento ós organismos, entidades e persoas que o soliciten.

¿Cómo me podo facer socio?

Para facerse socio é preciso descargar o formulario que se pode atopar na páxina web. Unha vez cumprimentado este formulario pódese remitir á dirección de correo electrónico da sociedade. Actualmente é preciso que dous socios avalen a solicitude de cada novo solicitante.

¿Por qué unha Asociación Galega de Física Médica?

A AGAFIME está centrada na situación e particularidades da física médica en Galicia. Serve tamén como punto de encontro e foro de debate para os profesionais interesados na situación específica de Galicia.